Професионален годишен технически преглед

Когато наближи датата, можете да минете на годишен технически преглед в някой от нашите сервизи. Ако желаете, предварително ще инспектираме автомобила ви и ще отстраним всички евентуални дефекти.

  • Пълен годишен технически преглед
  • Най-бързият и лесен път до стикера за технически преглед

Всяка година

Бош Кар сервизите извършват годишни технически прегледи през цялата година. Законът предвижда автомобилите да минават на преглед веднъж годишно. Много важна е проверката на отработените газове. Целта й е да се измерят вредните емисии на вашия автомобил и да се провери дали те отговарят на законовите лимити. Следват тестването на спирачната система и на фаровете, за да се гарантира пълната безопасност на вашия автомобил. При удовлетворителни резултати получавате стикер.

Най-бързият и лесен път до вашия стикер за технически преглед

Bosch Car сервизите комбинират всички компоненти на техническия преглед в съответствие с изискванията на закона. С цел опазване на околната среда, нашият обучен персонал ползва най-новите модели тестово оборудване от Bosch.

 

Основна инспекция за по-голяма безопасност

Започваме с добрата новина: Броят на жертвите на пътно-транспортни пътешествия непрекъснато намалява. А сега и лошата новина: В Европа около 25% от превозните средства на пътя са със сериозни дефекти. Евтината основна инспекция на Bosch Car Service дава информация дали автомобилът ви е годен за пътя или не. Така не само ще предотвратите произшествията, но и ще се отървете от глоби и скъпи ремонти. Не пропускайте редовната проверка на автомобила, тъй като само специалистът може да открие потенциалните рискове.

Нашият експертен съвет

Знаете, че леките автомобили като правило трябва да минават на технически преглед веднъж годишно. За да сте сигурни, че ще получите стикера, ви препоръчваме предварително да инспектиратеавтомобила си в Bosch Car Service, където нашите експерти ще проверят спирачките и фаровете и ще отстранят евентуалните дефекти.